QUICK TUNA & ASPARAGUS SOUP

This tasty free Quick Tuna & Asparagus Soup Recipe is divine… Very quick and easy to make!


Ingredients


1 tin (410g) asparagus pieces
2 tins (170g each) shredded tuna in brine
65ml butter
1 onion, finely chopped
2 garlic cloves, crushed
65ml cake flour
500ml hot vegetable or chicken stock
500ml hot milk
30ml fresh parsley, chopped
Salt & lemon pepper to season


Method
  • Drain the asparagus and tuna, reserve the liquid.
  • Puree the asparagus and tuna and pour the reserved liquid over the mixture.
  • In a large pot melt the butter and sauté the garlic and onion until soft.
  • Stir in the flour and cook for a minute, remove from the stove and beat in the hot stock and milk, beat until smooth and return to the stove.
  • Bring the mixture to a boil and add the asparagus and tuna mixture, parsley and seasoning.
  • Reduce the heat and simmer gently for about 2 minutes, ladle the soup into heated bowls and serve.
Makes about 1.5 litre's of soup

2 comments:

Fritz Eloff said...
June 2, 2013 at 8:09 PM

Well then, I've invented another way of making tuna asparagus soup:
1 tin tuna
1 tin asparagus
1 mushroom soup pack
Simply follow the instructions for the mushroom soup on the pack but add the tuna and asparagus (you can puree both or not) and add two extra cups of water to the mushroom soup.

Dinh Ha said...
September 27, 2015 at 2:09 PM

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

"Khinh Vũ, ngươi ở đây sao?"

"Thật sự là xảo hợp...."

"Ừm, hôm nay là trùng dương, Khinh Vũ, đi uống một chút với ta nhé?"

"Ừm, được."

"Sở đại ca... Sở Dương...."

"Ừm...."

"Sở đại ca, ngươi thấy ta khiêu vũ đẹp không?"

"Còn phải xem đã...."

"Ha ha, hôm nay uống rượu, tử trúc chứng kiến, tiểu muội vi quân nhất vũ."

Lúc đó, trong mắt Mạc Khinh Vũ tràn đầy ngọt ngào, tràn đầy mừng lo, nhìn ánh mắt của mình, nhu tình như nước...

Hồng tụ khẽ bay, trong phúc chốc, Sở Dương cảm thấy toàn bộ cửu thiên cửu địa chỉ còn lại một màu đỏ kiều diễm. Mà thân ảnh dịu dàng đó, lại tựa tiên tử Lăng Ba, đạp nguyệt mà đi....."

"Mạc mạc thanh yên khinh khinh vũ, hãn hải thiên nhai khán tử trúc, nhất sinh nhất vũ nhất nhân thưởng, nhất sinh nhất vũ nhất thế túc!" Ngay lúc đó, tiếng ca dịu dàng của Mạc Khinh Vũ lại vang vọng...

Cầm âm trong đại sảnh chậm rãi cất cao, du dương, trầm bổng...

Post a Comment