POTATO CHEESE & SPRING ONION CAKES

This free Potato Cheese & Spring Onion Cakes Recipe is so quick and easy to make! These are great to serve as finger foods when entertaining guests! Feel free to add some bacon to give the potato cakes an extra special flavour.
        
Ingredients


1 bunch spring onions, sliced
6 medium sized potatoes, cooked and peeled
125ml mature cheddar cheese, grated
2 tbsp dijon mustard
125ml flour, for dusting
a little oil, for frying
salt and freshly ground black pepper to taste
1 tomato sauce, for serving


Method
  • Roughly mash the spring onions, potatoes, cheese and mustard together and season.
  • Shape mixture into fat sausage shapes and dust patties in flour.
  • In a frying pan heat 1 – 2cm of oil and fry the cakes, turning occasionally, until golden brown and cooked through.
  • Drain the cakes on kitchen paper towel.
  • Serve with tomato sauce.
Variation


Fry 100g of diced bacon until crispy and add to the mixture.


Serves 6

1 comments:

Dinh Ha said...
September 27, 2015 at 2:10 PM

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Tiếng cầm âm đột nhiên cao vút, đột nhiên hạ xuống, trái tim mọi người cùng theo đó là nhảy lên, rung động!

Mà trái tim Sở Dương, vào giờ khắc này cũng đột nhiên chấn động mãnh liệt, tựa hồ vận mệnh đã xuất hiện nghịch chuyển...

"Sở Dương... đừng đi...."

"Ta muốn báo thù cho sư phụ, báo thù cho huynh đệ, ta phải đi...."

"Sở Dương...."

"Sở Dương...Lòng ngươi độc lắm..."

"Sở Dương... Ngươi sẽ trở về chứ?"

"... Ta cũng không biết...."

"Sở Dương, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. ngươi vẫn... như vậy sao? Theo ta trở về? Theo ta về được chứ?"

"..."

"Sở Dương... ta lo lắng...Mấy ngày nay, trong lòng ta rất bất an...."

"...."

"Sở Dương... trái tim ngươi, chẳng lẽ thật là sắt đá?"

Post a Comment